ARVOT

joustavuus_ja_auttavaisuus

Me aloitamme yhteistyön asiakkaan kanssa aina arvioinnin kautta. Se ohjaa työn luontevasti asiakkaan elämäntilanteen ytimeen. Siihen mihin juuri nyt hän haluaa apua. Voimme lisätä tapaamisia tai myös voimme pitää taukoja, jotta asiakkaalle jää tilaa muutoksen tutkimiseen aidossa arjessa. Jos havaitsemme asiakkaan hyötyvän jostain toisen tyyppisestä avusta, niin suosittelemme sitä.

 

asiakkaan_kunnioitus

Kunnioitamme työmme rakennetta. Siis aloitamme istunnot ajallaan ja samoin päästämme asiakkaan ajallaan jatkamaan matkaansa. Pitkässä terapiassa pysähdymme sopivin välein tutkimaan asiakkaan kanssa hänen tavoitteitaan.

 

usko_tulevaisuuteen

Elämme epävarmuuden yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ratkaisukeskeisen psykoterapiamme työote on perustaltaan toivoa ja uskoa luovaa. Jo pieni muutos parempaan irrottaa ihmisen jumista, johon hän on ehkä osin tiedostamattaan itsensä asemoinut. Ongelmat ovat jo olemassa, joten se mihin ihmiset tarvitsevat tukea ovat ratkaisut. Vaikka seinä edessä näyttää mustalta, niin siinä on aina olemassa rakoa poikkeuksille ja uuden synnylle.

 

uudelleen_rakentuminen

Taloa ei rakenneta päivässä, ei myöskään ihmisen identiteettiä. Ihmisen rakentuminen on mahdollista jokaisena päivänä. Kun teemme tänään pienen muutoksen, niin kuukauden päästä muutos voi olla jo tuntuva.

 

kokonaisvaltaisuus

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on myös asennekysymys. Se on meidän kantamme elämäämme. Me olemme kokonaisvaltaisia ihmisiä, joilla ovat tunteet, ajatukset, henki, keho ja ihmissuhteet. Rikastamme psykoterapiaamme rentoutuksella, Rossin hypnoosilla ja tarinoilla (narratiivisuus).

 

ennakkoluulottomuus

Ihmiselämä on monimuotoinen kokonaisuus ja jokainen ihminen on oma ainutlaatuinen tarinansa. Elämän yllätyksellisyys ja alati muuttuvat tilanteet kuuluvat olennaisena osana siihen. Me suhtaudumme avoimesti ja uteliaasti jokaiseen kohtaamaamme asiakkaaseen ja heidän lähtökohtiinsa.

 

huumori

Kun elämä näyttää synkältä ja toivottomalta, niin näkökulman muutos voi tuoda oivalluksen ja synnyttää myös huumorin valon elämäntilanteeseen. Koemme, että ilman loukkaamatonta huumoria on vaikea kokea elämäniloa. Elämänilossa on koko ajan myös surun ja itkun juonne taustalla. Elämänilo kruunaa kukoistamisen.