En sessions psykoterapi

Den lösningsfokuserade psykoterapins filosofi och strukturer möjliggör även korta terapier. När klienter kommer till terapin har man nästan utan undantag funderat på lösningar till sina problem. Den här formen av terapi där man träffas bara en gång varar sessionen 90 minuter. Tröskeln att komma till en sessions psykoterapi är låg. Vi börjar med att forska problemets karaktär och förflyttar oss sedan till den målsättning som klienten specificerar. Med hjälp av lösningsfokuserade metoder arbetar vi oss mot önskad rikting. Sessionen avslutas med en narrativ avslappningsövning. Redan ett möte kan sätta igång processen mot det bättre. Det här är även ett förmånligt sätt att stifta bekantskap med den lösningsfokuserade psykoterapin.

Terapeuten: Nina Sundberg