Jari Pursiainen

Psykoterapeutti, sosionomi-AMK, Kelan palveluntuottaja.

 

Ihmiseltä ihmiselle. Kohti. Rohkeudella.

 

 

Jari_kukoistus

 

Minä

 

Minusta psykoterapia on ennen kaikkea ihmisten kohtaamista tilanteissa, joissa on tarve saada vastauksia ja ratkaisuja. Löytää jotain uutta.  Luottamus, avoimuus, turvallisuus sekä kunnioittava kohtaaminen ovat psykoterapian peruspilareita. Niiden myötä on mahdollista kohdata vaikeuksia sekä etsiä toivottua muutosta. Hyvä, tässä hetkessä elävä keskustelu on avain tähän kaikkeen.

Omaan kokemusta masennuksen ja ahdistuksen hoidosta, sekä kriisi- ja traumatyöskentelystä. Parisuhteen ja perhe-elämän haasteet ovat myös aluetta, joihin minulla on tarjota osaamista. Myös elämään liittyvissä muutosvaiheissa selviytyminen ja niissä kasvaminen ovat tarjoamani terapian ulottuvuuksia. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja siihen, että meissä kaikissa on mahdollisuuksia kasvuun ihmisenä sekä osana maailmaa.

Minulla on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Kuulun myös Kelan palveluntuottajarekisteriin ja yksilöpsykoterapian Kela-korvauksen piiriin.

Tarjoan yksilöpsykoterapiaa, pariterapiaa ja perheterapiaa. Toteutan myös yhteistyössä psykoterapeutti Arto Rajahuhdan kanssa päihderiippuvuuksien hoitoon kehitettyä ratkaisukeskeistä yhdistelmähoitoa.

 

Ajatustani

 

Elämään kuuluu aika ajoin koettelemuksia ja haasteita. Kriisit, ihmissuhteiden ongelmat, mielenterveyden ja fyysisen terveyden pulmat, menetykset, menneisyyden kolhut, totutun vaihtuminen uuteen ja epävarmaan. Mahdollista on myös se, että jossain sisimmässä syntyy halu muuttaa elämän suuntaa kohti jotain muuta.

Uskon psykoterapian tuovan näihin tilanteisiin uusia näkökulmia, ratkaisun keinoja, uusia voimavaroja ja uudenlaista näkymää itseen sekä maailmaan. Se voi luoda jotain täydellisen uutta tai herättää uuteen roihuun jotain, mikä on jäänyt odottamaan oikeaa hetkeä. Psykoterapia luo mahdollisuuksia selviytymiseen sekä mahdollisimman täysipainoisen elämän saavuttamiseen. Toimiva psykoterapia pistää liikkeelle.

Menneisyytemme kertoo siitä, mistä tulemme ja kuljetusta matkasta siihen, mitä olemme tänään. Se ei kerro kaikkea siitä, mitä me voimme vielä olla ja mihin matkamme voi kulkea. Tänään on mahdollista ottaa suuntaa kohti toisenlaista tulevaisuutta. Ja lähteä kulkemaan sitä kohti. Sopivin askelin. Hyvässä rytmissä.

Ota yhteyttä, niin tutkitaan tilannettasi ja pohditaan mahdollista yhteistyötä. Hyvä keskustelu ja kohtaaminen tuo tilanteisiin aina jotain uutta.

 
Ajankohtaista ajatusta
 
 

Palveluni

 

 

Yhteystietoni

 

p. 040-2515946
sähköposti: jari.pursiainen@terapiahuonefeeniks.com

Voit varata minulta ajan myös tämän linkin kautta: