Jazzterapi

Kombinationen av jazz och lösningsfokuserad psykoterapi skapar en atmosfär som karaktäriseras av aktiv närvaro, inre lugn, kreativitet samt nya insikter. I jazzterapin används element från jazzens värld som en del av terapin. Till dessa hör improvisation, närvaro, kreativitet, tolkning, berättelser, humor samt finnandet av sin egen stig. Till jazzterapin kan man även kombinera andra konstformer, såsom bildkonst.

Jazzterapin hjälper dig hitta dina styrkor, ger nya perspektiv samt frigör kreativiteten. Musiken aktiverar ditt undermedvetna samt lyfter fram minnen. Med hjälp av jazzterapi är det möjligt att bearbeta även svåra saker på ett tryggt och mångdimensionellt sätt. Musik skapar förståelse och inger hopp på vägen mot dina målsättningar.

 

Terapeuten: Nina Sundberg