JAZZTERAPIA

Jazzin ja ratkaisukeskeisen psykoterapian yhdistelmä luo ilmapiirin, jota kuvailee läsnäolo, rentous, mielikuvitus ja oivallukset. Jazzterapiassa hyödynnetään elementtejä jazzin maailmasta osana terapiaa. Näihin kuuluu improvisaatio, läsnäolo, luovuus, tulkinta, tarinat, huumori ja oman polun löytäminen. Jazzterapiaan voi myös liittää muita taidemuotoja, kuten kuvataide.

Jazzterapia auttaa omien voimavarojen löytämisessä, tuo uusia näkökulmia ja vapauttaa luovuuden. Terapian välineenä musiikki aktivoi alitajuntaa ja muistoja. Jazzterapian avulla voi käsitellä haastaviakin asioita turvallisesti ja moniulotteisesti. Musiikki luo ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet kohti toivottua tulevaisuutta.

Tiedustelut: Nina Sundberg