Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapiaan on mahdollista saada tukea Kelalta. Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa, joka tähtää asiakkaan opiskelu- tai työkyvyn kohentumiseen.

1.1.2016 lähtien Kelan korvaus yksilöpsykoterapiakäynnistä on 57,60 euroa/käynti kaikille ikäryhmille.

Kela-korvauksen piirissä olevaa psykoterapiaa voi antaa psykoterapeutti, jolla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä ja hän löytyy Kelan palveluntuottajarekisteristä.

Kelan sivuilta löytyy kattava tietopaketti kuntoutuspsykoterapiasta ja siihen hakeutumisesta. Käy tutustumassa!

http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia