Konst inspirerade metoder

Olika slag av konstnärliga uttryckssätt berikar psykoterapin. Fokuset ligger i den kreativa processen. Musik, poesi, berättelser, litteratur, bilder och målande samt olika kombinationer av dessa kan hjälpa till att hitta djupare dimensioner i sammanhang samt att skapa en mångfacetterad och positiv självbild. Konsten är känslornas och föreställningarnas språk. I terapin fungerar konsten både som inspirationskälla samt motiverande faktor. Med hjälp av konsten hittar du nya sidor i din personlighet, ditt naturliga sätt att uttrycka dig aktiveras och du kan hitta nya perspektiv i din tillvaro. Du kan skapa ”utrymmen” som på samma gång är åtskilda från omvärlden som i kontakt med den. Den metaforiska dimensionen leder dig till lösningar du tidigare inte kunnat föreställa dig. Kreativitet och lekfullhet ökar nyfikenheten och modet att gripa tag i utmaningar och ersätta ofungerande funktionssätt med nya. Konst leder dig mot dina inneboende resurser.

Terapeuten: Nina Sundberg