Lösningsfokuserad psykoterapi

En form av framtidsorienterad korttidsterapi. Klientens egna unika historia ligger som utgångspunkt för den terapeutiska processen. Tillsammans kartlägger vi motiv, resurser, målsättningar, möjligheter och önskemål. En viktig frågesättning är att vad skulle behöva ändras så att tillvaron skulle vara det bästa möjliga. Ett samarbete där klienten ses som specialist över sitt eget liv är kärnan i det här arbetssättet. Det är inte alltid lätt att göra förändringar i livet, därför behövs stöd och uppmuntring. Till terapins anda hör att ta i betraktande olika perspektiv som hör till livet och reflektera dem på ett mångdimensionellt sätt. Lösningsfokuserad psykoterapi kan handla såväl om en kortvarigare som långvarigare process.

Terapeuten: Nina Sundberg