Nina Sundberg – Visio Shangri-La

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira), taidepsykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), KELAn palveluntuottaja

 

Nina_esittelykuva

Vad är din vision?

 

Lösningsfokuserad psykoterapi är en korttidsterapi som på ett optimistiskt sätt koncentrerar sig på önskad förändring. I terapin utgår vi från dina egna målsättningar. De konfidentiella samtalen är kärnan i min psykoterapi; i dem har du som klient utrymme för dina önskemål samt självreflektion. Problematiken kan handla om ångest, depression, olika slag av kriser, problem i människorelationer eller något du behöver stöd och uppmuntran med för att komma framåt med just nu.

Jag är till utbildningen av Valvira godkänd psykoterapeut och psykiatrisk sjukskötare (YH). Jag hör även till registret för Fpa:s serviceproducenter. Under de senaste 20 åren har jag utvecklat kreativa metoder för att hjälpa personer i olika åldrar att hitta sitt inre potential. Min förebild är den amerikanska psykiatern och hypnoterapeuten Milton H. Erickson, som på ett dynamiskt sätt utvecklade nya metoder inom den lösningsfokuserade psykoterapin.

I mitt integrativa närmelsesätt utnyttjar jag element från konst (musik, bildkonst, poesi), Rossis hypnos, narrativ terapi och mindfulness. Jag har sedan hösten 2010 utvecklat en metod där jag använder jazzmusik som en form av terapi. Jag har flere års erfarenhet av att leda terapeutiska grupper.

Jag erbjuder indiviual- och gruppterapi.

Aktuellt.

Mikä on sinun visiosi?

 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytterapiamuoto joka optimistisella tavalla keskittyy toivottuun muutokseen. Sinun tavoitteesi toimivat lähtökohtana terapiassa. Luottamukselliset keskustelut ovat psykoterapiani ydin; niissä sinulla on tilaa toiveillesi sekä itsereflektiolle. Ongelmat voivat liittyä masennukseen, ahdistukseen, erilaisiin kriiseihin, ihmissuhdeongelmiin tai johonkin tiettyyn asiaan johon juuri nyt tarvitset tukea ja kannustusta.

Olen koulutukseltani Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Kuulun myös Kelan palveluntuottajarekisteriin. Viimeisen 20 vuoden aikana olen kehittänyt luovia menetelmiä ja tukenut eri-ikäisiä henkilöitä löytämään omia sisäisiä voimavarojaan. Esikuvanani toimii amerikkalainen psykiatri ja hypnoterapeutti Milton H. Erickson, joka dynaamisella tavalla kehitti uusia toimintatapoja ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa.

Integratiivisessa lähestymistavassani hyödynnän elementtejä taiteista (musiikista, kuvataiteista, runoudesta), Rossin hypnoosista, narratiivisesta terapiasta ja mindfulnessista. Olen syksystä 2010 kehittänyt menetelmää jossa käytän jazzmusiikkia terapiamuotona. Terapiaryhmien ohjaamisesta minulla on useampien vuosien kokemus.

Tarjoan yksilö- ja ryhmäterapiaa.

Ajankohtaista.

Shangri_La_nettiin

Yhteydenotot:

 

Puh. 0503502071
S-posti: nina.sundberg@terapiahuonefeeniks.com