PARITERAPIA

Parisuhde on kahden ihmisen kohtaaminen. Se on yhteinen päätös yhdistää kaksi elämäntarinaa yhdeksi jaetuksi matkaksi. Kyse on myös luottamuksen, jakamisen, myötäelämisen sekä yhdessä kasvamisen tarinasta.

Jokainen parisuhde sisältää eri vaiheita. Hankalat vaiheet, erimielisyydet, toisen osapuolen henkilökohtaiset haasteet ja kriisit vaikuttavat suhteen tilaan. Näissä tilanteissa pariterapia voi olla yksi mahdollisuus tilanteen selvittelyyn sekä ratkaisemiseen.

Pariterapia avaa näihin tilanteisiin pysähtymisen, tarkastelun sekä uudenlaisten näkymien mahdollisuuden. Yhteistyö, jossa psykoterapeutin tuki luo tasa-arvoisen keskustelun ja kuulemisen tilaa, voi avata kriisitilanteisiin uutta toivoa sekä antaa parisuhteelle mahdollisuuden toipua ja kukoistaa uudestaan.