PERHETERAPIA

Perhe on suhteiden maailma. Jokaisen perheenjäsenen suhde toisiinsa määrittää osaltaan perheen tilannetta ja hyvinvointia. Muutokset, ongelmat ja hankalat vaiheet yhden perheenjäsenen tilanteessa vaikuttavat osaltaan aina koko perheeseen.

Ratkaisukeskeisessä hengessä toteutettava perheterapia pyrkii avaamaan ymmärrystä ja yhteyksiä vaikeissa tilanteissa. Jokaisella jäsenellä on oma henkilökohtainen tarinansa ja kokemuksensa, jonka on tultava kuulluksi.

Jokainen vaikea tilanne sisältää jotain vihiä tilanteesta, jossa asiat ovat parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisukeskeinen perheterapia pyrkii luomaan yhteistä henkeä ja uudenlaista, aiemmasta parempaa kulttuuria perheeseen. Työskentely rakentuu perheen toiveista ja tavoitteista käsin, jokaisen perheenjäsenen näkökulman ja vastuun huomioon ottaen.

Tiedustelut: Jari Pursiainen ja Arto Rajahuhta