PSYKOTERAPIAAN?

Psykoterapiaan hakeudutaan omasta tarpeesta tai jonkin tahon suosituksesta. Tätä ennen on haettu ratkaisuja ongelmiin monin erin tavoin ja omien voimavarojen rajalle asti. Psykoterapiaan lähteminen on pitkän harkinnan ja pohdinnan takana.

Psykoterapiaan lähteminen on usein myös edellyttänyt ongelman olemassaolon myöntämistä ja omien voimavarojen rajallisuuden tunnustamista tilanteen suhteen. Tämä ei ole kevyt askel ja usein omin voimin pärjääminen on tilanteessa helpompi vaihtoehto. Voi olla myös kyse siitä, että aika ei ole vielä oikea.

Kun päätös psykoterapiaan lähtemisestä on tehty, on edessä vielä pohtimista vaativia kysymyksiä. Mikä psykoterapian suuntaus on lähinnä omaa ajatusmaailmaa? Miten terapian kustantaminen onnistuu? Minkälaisen psykoterapeutin kanssa haluaa lähteä yhteistyöhön?

Nykyajassa psykoterapia sisältää monia suuntauksia, joilla kaikilla on omat painotuksensa, taustateoriansa ja käytännön toteutuksen muotonsa. Koska ei ole olemassa vain yhdenlaista ihmiselämän muotoa, suuntausten tarjoamat erilaiset vaihtoehdot ovat yksilöllisyyden toteutumisen kannalta hyvä asia. Soveltuvin vaihtoehto on mahdollista löytää perehtymisen ja tiedustelujen kautta.

Psykoterapialla on kustannuksensa ja tästä syystä siihen lähteminen on osaltaan pitkällisen harkinnan prosessi. Kustannuksien toteutumiseen voi vaikuttaa mm. tapaamistiheyden vaihtelulla sekä jaksottamisella. Psykoterapiaan on mahdollista saada tukea myös Kelalta, jos mielenterveyden ongelmat vaarantavat opiskelu- ja työkykyä.

Keskeisin kysymys lienee kuitenkin soveltuvan psykoterapeutin löytäminen tähän hyvin henkilökohtaiseen sekä muutokseen tähtäävään prosessiin. Psykoterapeutteja löytyy erilaisien pohjakoulutuksien, ikäryhmien sekä työtapojen kirjosta. Itselle soveltuvimman psykoterapeutin etsimiseen on hyvä käyttää hieman vaivaa sekä aikaa.

Psykoterapia on osaltaan ihmissuhde terapeutin ja asiakkaan välillä. Useat psykoterapiaan kohdistetut tutkimukset puhuvat sen puolesta, että hyviin lopputuloksiin johtaneissa terapiaprosesseissa on keskeisen arvokkaassa asemassa ollut juuri tämä suhde. Psykoterapeutti on tarpeeksi lähellä, ollakseen kuitenkin riittävän etäällä.

Mitä haluan psykoterapeutilta? Miten toivon asioitani käsiteltävän? Mitkä asiat herättävät minussa luottamusta sekä tarvittavaa turvallisuuden tunnetta? Uskonko siihen, että juuri tämä henkilö vie osaltaan tilannettani toivottuun suuntaan? Onko keskustelussa avoin ja kunnioittava henki? Tulenko kuulluksi?

Toivon kaikille apua etsiville mahdollisuutta löytää taho, joka vie heitä yhteistyön kautta kohti parempaa.

Jari Pursiainen 13.5.2015