RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

Meillä kaikilla on takanamme jo kuljettua elämää. Kokemuksia, valintoja, onnea, surua, muutoksia ja menetyksiä. Nämä kaikki vaiheet tuovat meidät tähän päivään. Tässä ja nyt.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia asettaa näkökulman tästä hetkestä kohti tulevaisuutta. Tulevaisuuteen suuntaava työskentely ottaa huomioon asiakkaan henkilökohtaisen tarinan erilaisine vaiheineen, avaten samalla kuitenkin mahdollisuuksien ja toivotun muutoksen näkökulmaa. Kysymys on osaltaan siitä, minkä seikan on asiakkaan näkökulmasta muututtava, jotta asiat tulevat olemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi toteutua sekä pitkänä että lyhyempänä terapiaprosessina.

Terapiaprosessissa työskennellään toivotun muutoksen eteen, tutkitaan ongelmissa esiintyviä poikkeuksia ja vaihteluja, asetetaan tavoitteita sekä arvioidaan terapian suuntaa ja vaikuttavuutta. Ratkaisukeskeinen psykoterapia lähtee asiakkaan itsensä asettamista tavoitteista, muutostoiveista ja motivaatiosta. Yhteistyö on terapiatyössä kivijalkana, asiakkaan toimiessa oman elämänsä ja tarinansa asiantuntijana.

Muutokset vaativat työtä ja vaivannäköä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia pyrkii tuomaan näkyviin asiakkaan voimavarat, kyvyt ja taidot sekä nykyhetken motivaation. Näistä elementeistä rakennetaan polkua kohti parempaa ja toivottua tilaa.

Ratkaisukeskeiseen henkeen kuuluu elämän monien näkökulmien huomioonottaminen. Huumori, pysähtymisen hetket ja oman kehon kuuntelu tuovat vaikeillekin asioille toista näkökulmaa sekä tukevat meidän kokonaisvaltaisuuttamme ihmisinä. Ja auttavat luomaan yhteyttä kohti uutta.

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa tarjoavat kaikki Terapiahuone Feeniksin psykoterapeutit:

Jari Pursiainen, Arto Rajahuhta, Nina Sundberg