RATKAISUKESKEINEN YHDISTELMÄHOITO (Via Vitae)

Ratkaisukeskeisen yhdistelmähoidon ydinajatus on auttaa alkoholiongelmaisia ja heidän läheisiään toipumisen alkuun. Riippuvuus on haasteellinen vastus.

Yhdistelmähoidossa huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisesti. Hoito käynnistää toipumisen huomioiden ihmisen voimavarat mahdollisimman hyödyllisesti. Yhdistelmähoidossa on ratkaisukeskeinen psykoterapia sovitettu Nimettömien alkoholistien 12 askeleen ohjelmaan. Terapeuttista voimaa rikastetaan vielä rentoutumisella tai Rossin hypnoosilla.

Tarinoiden eheyttävä merkitys luo ratkaisukeskeiseen yhdistelmähoitoon syvärakenteen, joka vie työskentelyä kohti toipumisen tarinaa. Tämän hoidon laatu varmistetaan kahden psykoterapeutin ja asiakkaan (asiakkaiden) yhteistyöllä. Ratkaisukeskeistä yhdistelmähoitoa on saatavana sekä yksilöhoitona että neljän hengen pienryhmätyöskentelynä.

Tätä hoitoa saa ainoastaan Terapiahuone Feeniksistä.

Tiedustelut: Jari Pursiainen ja Arto Rajahuhta