TAIDE

Taidelähtöisissä menetelmissä hyödynnetään erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja rikastaakseen psykoterapiaa. Painopiste on taiteellisten tavoitteiden sijasta itse prosessissa.

Terapian välineenä voi toimia musiikki, runous, tarinat, kirjoittaminen, kehollisuus, kuvat, maalaaminen tai piirtäminen. Näiden kaikkien erilainen yhdisteleminen antaa ilmaisulle syvällisempiä tasoja sekä auttaa myönteisten mielikuvien luomisessa synnyttäen uusia polkuja ja mahdollisuuksia. Taide on tunteiden ja mielikuvien kieli ja terapiassa taide toimii sekä inspiraation lähteenä että motivoivana tekijänä.

Taide auttaa oivaltamaan uusia asioita persoonallisuudesta, aktivoi luontaista ilmaisua sekä rikastuttaa mielikuvitusta. Taiteen avulla voi heijastaa arkielämän kokemuksia ja luoda tiloja, jotka ovat erillään ulkomaailmasta, mutta silti yhteydessä siihen. Metaforisten ulottuvuuksien kautta ratkaisuja voi löytyä sieltä, mistä aikaisemmin ei olisi osannut etsiäkään. Luovuus ja leikillisyys lisäävät uteliaisuutta ja rohkeutta haasteiden selvittämiseen sekä toimimattomien toimintatapojen korvaamiseen uusilla. Taide luo mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.

Tiedustelut: Nina Sundberg.