TYÖNOHJAUS

Työnmurros sekä työnteon maailman muuttuminen on aiheuttanut painetta laadukkaalle työn jäljelle sekä sen toteuttajille. Ilman laatua ei ole työtä pitkällä aikavälillä. Siksi työhön liittyvien ongelmien ja voimavarojen tutkiminen sekä työstäminen on yrityksen sekä työntekijän etu.

Työnohjaus on ihmistä kunnioittava ja arvostava tapa huolehtia henkilöstöstä. Noin kerran kuussa tapahtuvalla pienellä panostuksella saattaa olla merkittävä seuraus työn tulokseen pitkällä tähtäimellä. Työnohjausta voi tehdä yksilön, tiimin tai yhteisön tasolla. Yhteisötyönohjaus tapahtuu kahden psykoterapeutin ohjaamana.

Yksilö- ja tiimityönohjausta ohjaa yksi psykoterapeutti. Tiimin maksimikoko on 10 henkeä. Yhteisötyönohjaus tapahtuu kahden psykoterapeutin avulla.

Tiedustelut: Jari Pursiainen, Arto Rajahuhta, Nina Sundberg